18.4.11

SCARLETT JOHANSONN PARA DOLCE&GABBANA MAKE-UP

A bela Scarlett Johansson é o rosto do novo kit de make-up da Dolce&Gabbana, Summer Look 2011.